8. oktober 2009

Idrettsstipend 2009

Fra: Toril Skoglund [mailto:toril.skoglund@tromsfylke.no] 

Hei!

Da er det tid for å utlyse Troms fylkeskommunes idrettsstipend for unge lovende idretts- og skyttertalenter i Troms.

Som tidligere år håper vi at dere kan bistå i prosessen med å informere om stipendordningen til deres kretser og lag, samt at hver særkrets og skyttersamlaget foretar en prioritering av de foreslåtte utøverne.

Saksgangen blir som i fjor:

1. Idrettslag/skytterlag sender inn forslag på aktuelle kandidater til den aktuelle særkrets eller skyttersamlaget innen oppsatt frist: 30. oktober

2. Særkrets/skyttersamlaget sender så inn en rangert liste over de innsendte kandidatene til Troms fylkeskommune innen oppsatt frist: 6. november

3. Fylkesrådet i Troms foretar endelig beslutning om hvem som tildeles stipendet i år.

4. De som blir innstilt til stipendet, vil bli kontaktet av fylkeskommunen. Idrettsstipendet deles ut i løpet av Fylkestinget 1.-4. desember.

Vedlagt følger søknadsskjema og retningslinjer.

Det er fint om dere kan markedsføre ordningen og legge ut vedleggene på deres hjemmesider.

Stipendene annonseres i avisene på førstkommende lørdag.

Lykke til!

Mvh

Toril Skoglund

folkehelserådgiver
Troms fylkeskommune
 
VEDLEGG:
2. Soknadsskjema 2009 Idrettsstipend.doc (høyreklikk og velg Lagre som..)KM vinterfelt 2018

KM 15m midtre krets 2018

Skyteinstruktørkurs 1

Ekstra feltstevne

Midtukestevnet avlyst

Aktivitetskalender 2013

TERMINLISTE 2013

Referat fra styremøte 12.11.2009

Referat styremøtet 9. november 2011

Utdanningsinfo fra skytterkontoret

Skyteinstruktørkurs I

Tørrskoddfelten

Instruktørkurs 1

Referat fra styremøte 12. februar 2009

Aktivitetskalender 2012

Terminliste 2012

Referat styremøte 20. mars 2012

Skyteinstuktørkurs II

Skyteskole Meråker

Midtsommerstevnet

Hålogalandsmesterskap 2012

Referat fra styremøte 25. januar 2012

Instruktørkurs

Arnold Johansens minnestevne

Rapport for skyttere 25 år eller yngre

Tørrskoddfelten info

NM skifelt

Avlyst feltstevne

Feltstevne Balsfjord

Søke NC 2013?

Referat fra styremøtet 13. oktober 2011

Endring Terminliste

Nye Troms Cup 2011

Referat styremøte 26. april 2011

Skytetider NNM

NNM 2011 - Målselv

KM Vinterfelt 2011

NM Skifelt 2011

Terminliste 2010

Stang-Inn 2010

Nytt epostsystem!!

Nye Troms cupen

Referat fra styremøte 17. september 2009

Trening Stang-Inn

SM 2009

Ungdomssamling 29-30 mai

Skibotntreffen (ENDRING)

Lofaststevnet avlyst

Stang Inn samling

Kretsmesterskap krets3

Referat fra ombudsmøtet 2009

Feltstevne Storfjord avlyst

Terminliste 2009

Våpenskap ønskes kjøpt

Referat ombudsmøtet 2008

Skyteinstruktørkurs II

Endring i terminlista

FM bane 2009

Endring Terminlista

Innbydelse SM felt

Referat styremøte 29.mai 2008

Terminliste 2008

Referat fra ombudsmøtet

Stangsamling 2007

Ombudsmøtet 2007

Terminliste

Referat fra styremøte

Til salgs

AVLYST STEVNE

Skandinavisk sommerskyteskole

Referat styremøte

Ungdomssamling 15-16 juni

Ønskes kjøpt

Kurs i stangskyting

Skytterutstyr til salgs

Referat ombudsmøtet

Adresselister 2007

Vikingsmellen

Økonomisk støtte

Avsluttet meningsmåling

Avsluttet spørreundersøkelse

Gamle hjemmesider

Billedalbum

Referater

Vedtekter

Terminliste

Idrettsstipend 2009