21. mars 2012

Instrukser for samlagstevner i Troms

Samlagets styre reviderer i 2012 instruks for avvikling av samlagsmesterskap.
Vedlagt instruks er revidert mht mesterskap på 15m og felt.
Før banemesterskapet i august vil den videre bli revidert.

 Senior A - Skogsløp

Terminliste

AG3 og HK416 skyttere - les dette!

Påmelding på dfs.no

Instruks for SM

UTTAK SAMLAGSSKYTING

E-post til IT kontakt i samlaget

Bruksanvisning epost

Annonser