18. juni 2012

AG3 og HK416 skyttere

Dersom dere skytter i klasse AG3 eller HK416 pluss i en DFS klasse må dere benytte forskjellig Skytter ID i påmeldingen! Dette fordi systemene takler ikke at samme Skytter ID deltar i samme stevne i flere klasser.
 
De militære avdelingene ligger inne i systemet som egne skytterlag. I Troms skyttersamlag har vi følgende militære avdelinger:
 
Artilleribataljonen
Stab Brigade Nord
2. bataljon Brigade Nord
Panserbataljonen
OPSSTØ TRO-FINN
NROF Tromsø
NROF Midt-Troms
Luftving 139
 
HV16 er organisert under Ofoten skyttersamlag.
 
Epostadresser til kontaktpersoner for avdelingene finnes på http://ww.dfs.no (klikk på gjeldende samlag nederst på siden og finn rett avdeling i lista over skytterlag).

 Senior A - Skogsløp

Terminliste

AG3 og HK416 skyttere - les dette!

Påmelding på dfs.no

Instruks for SM

UTTAK SAMLAGSSKYTING

E-post til IT kontakt i samlaget

Bruksanvisning epost

Annonser