Lagskyting SM miniatyr 2021 (Gisund)

SM skogsløp 2020

SM 15m 2018

SM skogsløp 2017

SM bane 2013

SM bane 2014

Den Norske Skyttermedalje 2014

SM Skogsløp 2014

Nye Troms Cupen 2013

Skibotntreffen 2013

Jegerfelt 2013

Peugeot Open 2013

Rislamotreffen 2013

Tømmerhaugstevnet 2013

Storsteinnesstevnet 2013

Tromsøhylsa 2013

Sommerstarten 2013

Balsfjordfelten 2013

Storfjordtreffen 2013

Tromsø Open 2013

Råvannstreffen 2013

Nissetreffen 2013

Førjulsstevnet 2012

SM bane 2012

Reisastevnet 2012

Gisundtreffen 2012

Gisundfelten 2012

Tromsøhylsa 2012

Sommerstarten 2012

Tørrskoddfelten 2012

Vikingsmellen 2012

Åpent feltstevne Balsfjord

SM miniatyr 2012

Solstevnet 2012

Åpent stevne (Nedre Målselv)

Tromsø Open 2012

Nyttårstreffen 2012

Frostrøyken 2012

Nissetreffen 2012

Romjulstreffen 2011

Førjulsstevnet 2011

Adventstreffen 2011

SM bane 2011

Reisastevnet 2011

125års jubileumsstevne

Gisundfelten/treffen

Nye-Troms Cup 2011

Tromsøhylsa 2011

NNM Målselv

Peugeot Open

Midtsommerstevnet

Rislamotreffen 2011

Sv. Sandbakken 2011

Åpent stevne 1. juni

Skibotntreffen 2011

Pressestevnet 2011

Målselvtreffen 2011

Åpent bane Storsteinnes

Sommerstarten 2011

Tjuvstarten 2011

Håloglandsmesterskapet felt 2011

SM felt 2011

Vikingsmellen 2011

Tørrskoddfelten - Falken

Tørrskoddfelten - Målselv 2011

Åpent feltstevne - Balsfjord

Åpent 15m Nedre Målselv

Solstevnet 2011

Tromsø Open 2011

Nyttårstreffen 2011

SM miniatyr 2011

Åpent miniatyrstevne Storfjord

Nissetreffen 2011

Frostrøyken 2011

Romjulstreffen 2010

Førjulsstevnet 2010

Adventstreffen 2010

Reisastevnet 2010

SM bane 2010

Jubileumsstevne Gisund 150år

Org.med - Bardu

Org.med - Lyngen

Jubileumsstevne Tromsø 150år

Tromsøhylsa 2010

Rislamotreffen 2010

Midtsommerstevnet 2010

Nye Troms Cup finale

Peugeot Open 2010

Pressestevnet 2010

Målselvtreffen 2010

Åpent stevne Nedre Målselv 2010

Sv. Sandbakken 2010

Åpent stevne 2. juni 2010 Lakselvdal

Skibotntreffen 2010

Sommerstarten 2010

Åpent banestevne Storsteinnes

FM felt 2010

Tørrskoddfelten 2010

NNM vinterfelt

SM felt 2010

Vikingsmellen 2010

A. Johansens minne 2010

Feltstevne - Bjørnen 21. mars 2010

Åpent feltstevne Balsfjord

SM miniatyr 2010

Åpent miniatyrstevne på Storjord

Solstevnet 2010

Frostrøyken 2010

Åpent 15m stevne - Storfjord

Nyttårstreffen 2010

Nissetreffen 2010

Tromsø Open 2010

Romjulstreffen 2009

Adventstreffen 2009

Reisastevnet 2009

SM bane 2009

Målselvtreffen 2009

Pressestevnet 2009

NNM Storfjord

Midtsommerstevnet 2009

Lakselvdal Open 2009

Rislamotreffen 2009

FM bane

Tromsøhylsa 2009

Sv. Sandbakkens minnestevne

Sommerstevne på Kjellmoen

Skibotntreffen 2009

Åpent banestevne - Lakselvdal

Åpent banestevne - Storsteinnes

1. maistevnet

Tørrskoddfelten 2009

FM felt 2009

Vikingsmellen 2009

SM felt 2009

Feltstevne - Gisund 22.03.09

Feltstevne - Balsfjord 21.03.09

SM miniatyr 2009

Åpent miniatyrstevne - Nedre Målselv 2009

Solstevnet 2009

Frostrøyken 2009

Tromsø Open 2009

Nyttårstreffen 2009

SM Skogsløp 2008

SM bane 2007

Åpent stevne 01.06.07

Skibotntreffen 2007

Åpent stevne 12.05.07

Sommerstarten 2007

1. mai stevnet 2007

FM vinterfelt

Vikingsmellen 2007

Åpent feltstevne - Gisund

SM skifelt 2007

Åpent miniatyrstevne - Storjord

Nissetreffen 2006

Åpent miniatyrstevne Storfjord

Solstevnet 2007

1. januar 2014

Resultater fra skytestevner.

De aller fleste resultater fra skytestevner blir nå lagt ut på dfs.no.
I de få tilfellene hvor dette ikke er tilfelle, spesielt når man skyter program som ikke støttes av dfs.no (f.eks. med desimalpoeng) så kan man i de fleste tilfeller finne resultatene på de respektive skytterlagenes hjemmesider.

Det legges ikke lenger ut resultater på denne siden.



Resultatlister

Resultat- og premielister fra stevner

Følg bestemmelsene i skyteboka ang. resultat-, premielister og oppgjørslister - se kap 10.117.


Norges Skytterstyre Sak 95/2012 - gjelder fra 01.01. 2013 - enstemmig vedtatt.

Skytterbokas pkt. 10.117 endres til følgende tekst:

«Resultatlister og premieoppgjør fra alle stevner, skal legges inn på dfs.no, under Mitt DFS innen 10 dager etter arrangementet. Resultater/premier skal minimum inneholde sum hovedskyting og finale. For bane og innendørsstevner skal 10 og 15 skudd også legges inn. Premiesummer skal spesifiseres.

Unntak er interne stevner med deltakere kun fra eget lag. Her er det valgfritt å legge inn resultater, men det anbefales. Hvis det interne stevnet er klassesettende så skal de legges inn.

Arrangøren kan trekke det ordinære premiebeløp i de skytinger hvor det deles ut gavepremier. Hvis en arrangør benytter gavepremier skal dette fremkomme i premieoppgjøret.

Premiebeløp skal utbetales innen 30 dager etter stevnet. Dette gjelder også om utbetalingen går via DFS sentralt. DFS utbetaler premiebeløp til skytterlagene innen 60 dager etter avholdt stevne.


 
E-post adressen til IT-kontakt i samlaget:
troms-it@samlag.no